Asbestverwijdering

Asbest op uw dak. En nu?

Als u een pand  of schuur wilt slopen waarin asbest is verwerkt, dan bent u aan strenge wettelijke  eisen gebonden.  Zo hebt u een sloopvergunning van de gemeente nodig met een asbestinventarisatierapport. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen. AB Werkt is daar één van. Bij elke klus zijn onze gecertificeerde saneerders en een deskundig toezichthouder asbestsloop (DTA’er) aanwezig. Natuurlijk beschikt de ploeg over alle benodigde materialen, zoals een douchewagen, zodat de sanering volledig veilig gebeurt. Twijfelt u of er asbest in uw te slopen pand zit, dan adviseren wij u graag.

Overigens kan AB Werkt ook behulpzaam zijn bij het leveren van het personeel om de sloopwerkzaamheden uit te voeren.

Snel, veilig en tegen gunstige voorwaarden

Het werkgebied van AB Werkt bestrijkt heel zuidoost Nederland. Wij kunnen snel en flexibel op uw vraag reageren. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld na een brand, zijn wij uiteraard direct inzetbaar. Zeker zo belangrijk is onze gunstige prijsstelling. Hebt u sloopplannen en vermoedt u dat er asbest aanwezig is, dan is AB Werkt uw aanspreekpunt!

AB Werkt op Twitter