Asbestverwijdering

De gevaren van asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen. Deze bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Ademt u asbestvezels in? Dan kunnen deze diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken.

Er zijn 2 soorten asbest: hechtgebonden en losgebonden asbest.

- hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Is het materiaal in goede staat en wordt het niet bewerkt of gesloopt? Dan komen er nauwelijks vezels vrij.

- losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Losgebonden asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken in wegen, gebouwen en daken. In de Europese Unie geldt een asbestverbod sinds 2005.

Asbest kan leiden tot longkanker, longvlies- en buikvlieskanker. Elk jaar sterven tussen de 900 en 1300 mensen door het inademen van asbestvezels

AB Werkt op Twitter