Asbestverwijdering

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Als (agrarisch) bedrijf kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Deze regeling is actief sinds januari 2016 en loopt tot 31 december 2019.

Voor wie?
U kunt subsidie aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let erop dat uw naam ook op de subsidieaanvraag staat. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking. 

Looptijd en indienen
De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak dient de subsidie aangevraagd te zijn. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Binnen 13 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Subsidiebudget
Voor 2016 is een budget van €15 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond reeds is bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Leefomgeving en gezondheid
Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Bron: RVO

Had u al plannen om asbest te saneren en heeft u dit tot nu toe uitgesteld? De aangepaste regeling maakt het voor u nog aantrekkelijker om uw plannen om asbest te saneren niet uit te stellen, maar juist nu op te pakken. Neem direct contact op met accountmanager Guido Kremer op 06 – 20 74 60 81. Natuurlijk kunt u ook mailen naar asbest@ab-werkt.nl. Guido neemt dan zelf contact op voor een vrijblijvende afspraak. 

AB Werkt op Twitter