Asbestverwijdering

Wat is asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijk product, die voornamelijk gewonnen wordt in Zuid-Amerika, Rusland en Canada. De vezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.

Asbest wordt al sinds de oudheid gebruikt. Zo gaat het verhaal dat  Karel de Grote een tafelkleed van asbest had dat hij tot verbijstering van zijn gasten in het vuur wierp na de maaltijd.

Tot de jaren ’80 werd asbest veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Daarbij is het goed bestand tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Zo werd asbest verwerkt in isolatie, cementplaten, golfplaten en vloerbedekking. Pas later kwam aan het licht dat asbest onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Vandaar dat asbest nu verboden is.

Als u een pand  of schuur wilt slopen waarin asbest is verwerkt, dan bent u aan strenge wettelijke eisen gebonden. Zo hebt u een sloopvergunning van de gemeente nodig met een asbestinventarisatierapport. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen. AB Werkt is daar één van. Bij elke klus zijn onze gecertificeerde  saneerders en een deskundig toezichthouder asbestsloop (DTA’er) aanwezig. Natuurlijk beschikt de ploeg over alle benodigde materialen, zoals een douchewagen, zodat de sanering volledig veilig gebeurt. Twijfelt u of er asbest in uw te slopen pand zit, dan adviseren wij u graag.